Potrzebujesz multiswitcha kaskadowego? Odwiedź ten adres.

Sieci telekomunikacyjne obecne są prawie we wszystkich obiektach. O tym, czy dana sieć jest odpowiednia, decyduje mnóstwo parametrów. Musi rzecz jasna być bezpieczna i gwarantować wysoką jakość transmitowanych sygnałów, ale równie istotna jest opcja łatwego jej skalowania. Zrobienie dodatkowych przyłączy nie powinno wiązać się z potrzebą przeprowadzenia skomplikowanych prac – przez to wszyscy odbiorcy nie byliby w stanie przecież przez pewien czas połączyć się z siecią. Szczęśliwie dostępne są urządzenia, dzięki którym powiększenie instalacji okaże się łatwe i nieuciążliwe dla odbiorców – chodzi o multiswitche kaskadowe, których użycie od niedawna wymagane jest prawem.

Multiswitch kaskadowy – jak działa?

Multiswitch kaskadowy umożliwia bezproblemowe skalowanie instalacji. Jest to boks z umieszczonymi na rantach gniazdami oraz złączami, do których mocowane są przewody. Jeżeli niezbędne będzie poszerzenie sieci – na przykład wtedy, gdy kolejny odbiorca zamówił do niej dostęp – musimy po prostu umieścić kolejny kabel. Multiswitch kaskadowy może mieć najróżniejsze ilości złączy dla abonentów – najprostsze moduły tego rodzaju posiadają osiem wtyczek, jednak w sprzedaży dostępne są także multiswitche kaskadowe z szesnastoma, dwudziestoma czterema oraz trzydziestoma dwoma wyjściami.

Parametry multiswitcha kaskadowego

Jak łatwo się domyślić, przy wyborze multiswitcha kaskadowego najistotniejsza okazuje się rzecz jasna ilość gniazd – dla niewielkich obiektów może wynosić 8, lecz w dużych domach trzeba oczywiście wykorzystać urządzenia o wyższej ilości wejść. Bardzo ważna okazuje się również separacja pomiędzy wejściami a złączami – w największym stopniu wpływa wszak na jakość sygnału. Najlepsze multiswitche kaskadowe oferują separację na poziomie 30 db. Jest to ważne w szczególności w instalacjach telewizyjnych kilku dostawców cyfrowych.

Lokalizacja:
GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.
ul. Schuberta 104
80-172 Gdańsk

Tel.: (+48 58) 382-33-49
E-mail: [email protected]