Znajomość historii rodziny potrzebna jest do rozwoju poczucia własnej tożsamości. To na wiadomościach o krewnych budujemy świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o rodzinie , która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie przez najbliższych żyjących krewnych. Ale są jednak i tacy, dla których to za mało. To właśnie dla nich przygotowanie drzewa genealogicznego jest doskonałym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli żmudna praca wymagająca wytrwałości

Opracowanie drzewa genealogicznego rodziny – zwłaszcza takiego sięgającego kilka pokoleń do tyłu – naprawdę nie jest zaliczane do prostych. Wyszukiwanie dat czy miejsc przyjścia na świat i śmierci kolejnych krewnych wymaga naprawdę ogromnego nakładu pracy. Informacje odnaleźć można w zapomnianych archiwach miejskich lub księgach parafialnych. Na ogół można korzystać z nich bez żadnych opłat. Są jednak i takie miejsca, w których należy wnieść ściśle określoną opłatę. Koszt wykonania drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które ma ujmować. Powinno się pamiętać, że ilość wydatków może również wzrosnąć wraz z potrzebą dojazdu do kolejnych parafii czy urzędów miejskich leżących na terenie całego kraju. Rzadko bowiem rodzina od początku swojego istnienia mieszka w tym samym miejscu.

Drzewa genealogiczne – dlatego powinno się je robić?

We wstępie stwierdziliśmy, że wiedza na temat swoich przodków jest potrzebna do zbudowania poczucia swojej tożsamości. Umożliwia w pełni stanie się fragmentem małej wspólnoty, jaką są nasi najbliżsi. Sprawia to też, iż przestajemy czuć się zagubieni w dzisiejszym świecie. To z tych przyczyn na chwilę obecną coraz więcej osób decyduje się na przygotowanie drzewa genealogicznego.