Zajrzyj tu, jeżeli szukasz szczegółowych wiadomości o automatycznej windykacji.

Może być dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Robot Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się względem dłużnika różne działania zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wysyła identyczną ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony we wskazanym czasie wyraźnie wzrasta. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może przygotować własne harmonogramy działań wszczynanych względem opieszałych kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeśli wspomniane wyżej działania będą nieefektywne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie przychodzących należności, a po paru miesiącach skutkuje także znaczną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]