Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość naszych właścicieli firm

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za zrealizowane usługi lub dostarczone produkty. Jeśli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w odpowiednim terminie i w efekcie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył łącznie z podatkiem dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Z uwagi na przytoczony wcześniej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do regularnego śledzenia wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest kwestia codziennego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga bowiem permanentnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Lecz już przy stu lub więcej fakturach monitoring należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje redukcję niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]