Więcej szczegółów o notach księgowych 40 euro.

Każda osoba prowadząca firmę wcześniej czy później styka się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy zaznaczyć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez konieczności wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. Wszak poślizg w przelaniu należności może być kwestią prostego przeoczenia bądź krótkotrwałych problemów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada też wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]