Szukasz szczegółowych informacji dotyczących cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie? Skieruj się na tlumaczalnia.pl/ceny/

W efekcie otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze sporządzają tysiące poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że w sieci nietrudno wyszperać bezpłatne platformy do translacji, wciąż nie dorównają one zawodowym tłumaczom, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest często obowiązkowe, np. jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie wyliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki wpływające na cenę przekładu

Końcowy koszt przekładu tekstu determinują wypunktowane niżej czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest najczęściej o wiele tańszy niż translacja na język obcy.
2. Język, z którego lub na który pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (portugalski, włoski) będzie zazwyczaj tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (między innymi bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia lub problematyka tekstu. Przekład referatów medycznych, dokumentów handlowych lub prac naukowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niewybaczalnych pomyłek.
4. Termin realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy szykować portfel na wyższe ceny.

Czym odróżnia się tłumaczenie przysięgłe od przekładu prostego?

Należy dodać, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. świadectwo urodzenia lub świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu oraz przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]