Skieruj się w to miejsce, aby zamówić ochronę Kraków.

Form zabezpieczania osób oraz mienia jest mnóstwo. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna i drzwi. Można też wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także znajdującym się w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obiekt obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Lokalizacja:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]