Pokaźna porcja wiedzy o energii z odzysku. Przeczytaj koniecznie!

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpił nagły wzrost popytu na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Duże zużycie energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych powoduje, że firmy szukają innowacyjnych rozwiązań, które zarówno zredukują koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania szkodliwego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej przemysłu

Działanie, które dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej firm produkcyjnych za sprawą wprowadzanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, głównie poprzez zredukowanie użycia węgla i gazu czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, czy trigeneracja, podczas której oprócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowany jest także chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu realne jest również użycie “czystej energii”, a więc energii z odzysku. To energia, która jest generowana na różnych etapach produkcji i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a przez to bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie ponowne jej wykorzystanie daje z biegiem czasu znaczne oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zredukowania emisji CO2 przez zakład przemysłowy.

Z jakiej przyczyny dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W czasie ogólnej świadomości szkodliwego wpływu działań człowieka na środowisko jak również wiedzy, że gaz i ropa za kilka dekad się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dekadach. Skierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Owszem, wdrożenie tych procesów łączy się ze dużymi kosztami, jednakże w ostatecznym rozrachunku zysk jaki one przynoszą, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego produkcji i jej negatywnego wpływu na ekosystem to już zysk dla każdego z nas.

Lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10