Chcesz zamówić hakowce? Sprawdź http://tinyurl.com/yxtl9kzg.

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z magazynowaniem oraz przewozem odpadów. By się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem piwnic i strychów, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]